Camping

TRẠI HƯỚNG NGHIỆP VIETNAM AIRLINES

“HƯỚNG NGHIỆP HÀNG KHÔNG” - Chương trình trải nghiệm hướng nghiệp duy nhất tại Việt Nam đào tạo THÁI ĐỘ SỐNG, rèn luyện KỸ NĂNG SỐNG dành cho học sinh từ 8 tuổi trở lên.

Giá Niêm Yết:
2.500.000đ 3.000.000đ
Loại